Warning: Declaration of searchBlogForm::widget() should be compatible with WP_Widget::widget($args, $instance) in /data/2/a/2a4140ad-7f13-4084-8f79-fc37fd2e2c9a/mediagrape.sk/sub/adda_old/wp-content/themes/visibility/functions.php on line 126
Assessment centrum | ADDA
Hore

Naše služby

Domov - Naše služby - Assessment centrum

Assessment centrum


Assessment a Development centrum

Zabudnite na odhady či nepresné dojmy pri dôležitých rozhodnutiach o vašich zamestnancoch. Využite spoľahlivý prístup – Assessment/Development centrum – založený na objektívnom pozorovaní a hodnotení kvalít vašich manažérov i špecialistov.

Pre koho sú Assessment a Development centrá určené? Pre všetkých, ktorí hľadajú pomoc pri:

 • hodnotení pracovníkov a plánovaní ich kariérneho rastu.
 • výbere najvhodnejšieho kandidáta na voľnú pozíciu.
 • identifikácii oblastí, na ktoré treba zamerať rozvojový plán hodnotených pracovníkov.
 • rozhodnutiach o zaradení pracovníka medzi manažérske talenty.

 

Formát Assessment a Development centier

Naša metodológia umožňuje realizáciu:

 • individuálnych AC/DC
 • skupinových AC/DC
 • online manažérskych a obchodníckych simulácií PinsightTM.

Čo vám vieme ponúknuť?

 • Dlhoročné skúsenosti pri realizácii projektov Assessment a Development centier – naši konzultanti pred viac ako 20 rokmi na Slovensko priniesli koncept behaviorálnych assessment centier, ktoré predstavujú najpresnejšiu formu hodnotenia kvalít a potenciálu zamestnancov
 • Medzinárodné know-how získané vďaka úzkej spolupráci s partnerskými firmami v Európe a Amerike (ACE, Lumina Learning, Pinsight network)
 • Extra úsilie a podporu pri plánovaní projektov, nastavení komunikačnej stratégie, ktorá zabezpečí úspešný priebeh ako aj poprojektovú asistenciu pri nastavení ďalších krokov, pretože úžitok našich služieb pre klienta a jeho úspech je našou prioritou

Naša kvalifikácia 

ADDA Consultants je od roku 2008, ako jediná z východnej Európy, členom európskeho konzorcia zameraného na zdokonaľovanie assessment a development centier ACE (Assess Change Establish). Vďaka členstvu v ACE máme prístup k špičkovej metodológii a zúčastňujeme sa na vývoji nových nástrojov pre hodnotenie a rozvoj zamestnancov. Základné know-how sme získali od priekopníkov kompetenčného prístupu v USA, Veľkej Británii a v ďalších krajinách a úspešne ho rozvíjame na Slovensku a ďalších európskych krajinách už takmer 20 rokov.

 

Máte otázky ohľadom služieb?

V sekcií FAQ nájdete otázky, ktoré zaujímajú našich klientov.
Prejsť do FAQ

Máte záujem o službu?

Vyplňte krátky formulár a vyžiadajte si tak cenovú ponuku Mám záujem

Máte záujem o službu?

Vyplňte krátky formulár a vyžiadajte si tak cenovú ponuku


  ánonie


  So spoločnosťou ADDA Consultants spolupracujem viac ako štyri roky. Naša spolupráca spočíva najmä v oblasti kompetenčných modelov, zaškolenia HR tímu vo vedení “Competency Based Interview!, realizácie Development Centier a vytváraní dizajnov Development Centier pre vybrané cieľové skupiny manažmentu. Tie následne realizujeme interne pri výberoch našich zamestnancov. Veľmi oceňujem ich odborné know-how v daných oblastiach.

  Eva Bračíková, T-Mobile Slovensko a.s.

  S odbornou úrovňou aj priebehom spolupráce sme boli veľmi spokojní. Na spolupráci s ADDA Consultants oceňujem najmä odbornosť, zodpovednosť, ochotu a flexibilitu s akou k projektom pristupujú. Vďaka development centru pre našich zamestnancov sme dokázali jednoducho a prehľadne vyhodnotiť úroveň schopností a zručností našich zamestnancov potrebných na riadiace pozície a mohli sme poskytnúť každému účastníkovi reálnu spätnú väzbu ako je pripravený na kariérny rast s individuálnym prístupom. Veľkým prínosom bolo delegovanie pre nás časovo náročných aktivít, najmä individuálnych spätných väzieb, aj samotného DC.

  Špecialista ľudských zdrojov, Medzinárodná firma zo sektoru telekomunikácií